Inspektor

Moduł Inspektor – segment systemu POLONUS PROTAZY - GERWAZY (PSPG) przeznaczony dla specjalistów BHP, którzy poprzez przyporządkowanie norm określają stan zagrożenia na danym stanowisku i zawężają pole wyboru ochronników do tych, które są na danym stanowisku dopuszczalne i akceptowane przez nadrzędne jednostki kontrolujące bezpieczeństwo pracy.

Moduł Inspektor ma za zadanie ubrać pracownika od stóp do głów według norm i ich parametrów. Podzielony został na 3 główne sekcje:

  • Stanowiska/Pracownicy,
  • Notatnik BHP
  • Alarmy.

Zobacz prezentację modułu Inspektor:

01 Sekcja Stanowiska/Pracownicy

umożliwia wprowadzanie i modyfikację informacji o częstotliwości badań okresowych, dodawanie oraz modyfikację wymaganych do przejścia przez pracownika szkoleń, kursów jak również przeglądanie informacji w trybie tylko do odczytu dotyczących wymogów kwalifikacyjnych dla danego stanowiska, zakresu obowiązków pracownika oraz oceny ryzyka zawodowego wprowadzonego w programie Kolekcjoner.

Ponadto program daje możliwość wglądu do stanu przeprowadzenia szkoleń ogólnych i stanowiskowych oraz ich wyników. W programie umieszczone są również zdjęcia stanowiskowe wraz ze szczegółowymi opisami samego miejsca jak i otoczenia pracy, opracowane w programie Kolekcjoner przez szefa kadr, produkcji i bezpieczeństwa.

Dzięki tym i innym, wcześniej wprowadzonym danym, specjalista BHP będzie mógł stworzyć stanowiskową ocenę ryzyka zawodowego w programie Inspektor. Co więcej, użytkownik oprogramowania ma również możliwość zaznajomienia się z przykładowymi ocenami ryzyka przypisanymi do kodów zawodów. W programie tym specjalista BHP wprowadza również stanowiskowe instrukcje BHP, które razem z ocenami ryzyka zostają automatycznie przypisane do formularza szkoleniowego pracownika.

Moduł Wypadki

przeznaczony jest do tworzenia powypadkowej dokumentacji. Moduł zawiera gotowe do wypełnienia formularze, które specjalista BHP wypełnia po uruchomieniu procedury wypadkowej przez kadry w programie Kolekcjoner.

Moduł Dobór środków ochrony wg norm

Głównym, najbardziej rozbudowanym i istotnym modułem programu jest moduł „Dobór środków ochrony wg norm”, którego zadaniem jest zabezpieczenie pracownika w ochronniki od stóp do głów. Moduł ten zawiera kompletną bibliotekę norm Środków Ochrony Indywidualnej zawartej w module Protazy, dzięki czemu pozwala specjaliście BHP dobrać najbardziej odpowiednie dla danego stanowiska ochronniki zabezpieczające przed występującymi zagrożeniami. Ponadto program zawiera gotową bazę produktów spełniających wybrane normy.

Pozostałe moduły sekcji Pracownicy/Stanowiska pozwalają między innymi na zatwierdzanie przez specjalistę BHP wybranych przez zaopatrzeniowca produktów spełniających wcześniej wybrane normy dobru, dodatkowo oprogramowanie daje możliwość wprowadzenia informacji o obecnie stosowanych przez każdego pracownika środkach ochrony indywidualnej.

02 Sekcja Alarmy

Następna sekcja oprogramowania – Alarmy dzięki synchronizacji z pozostałymi segmentami programu PSPG informuje specjalistę BHP o zmianach dotyczących stanowisk czy pracowników. Ponadto wyświetlane są alerty o wszystkich nieprawidłowościach, brakach w danych czy o wypadkach pracowników.

03 Notatnik

Dodatkowo w celu wzbogacenia programu i ułatwienia pracy specjaliście BHP program rozbudowany został o dwa moduły: Mobilny Notatnik BHP oraz Notatnik BHP wbudowany w oprogramowanie Inspektor. Mobilny notatnik jest narzędziem pracy dla specjalistów BHP. Funkcja ta spełnia swoją rolę podczas pracy w terenie. Pozwala robić zdjęcia, notatki, automatyczne pomiary za pomocą sensorów urządzenia mobilnego. Do notatnika wprowadzić również można wyniki pomiarów przeprowadzonych za pomocą specjalistycznych urządzeń. Istnieje możliwość bezprzewodowego zsynchronizowania notatnika z komputerem za pomocą internetu. Notatnik współpracuje z programami systemu PSPG. Moduł w programie Inspektor natomiast, pozwala na przeglądanie oraz edytowanie przesłanych z mobilnego notatnika notatek, zdjęć czy pomiarów dotyczących pracownika bądź stanowiska.

Program Inspektor to oprogramowanie przeznaczone dla osób pełniących obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy mające na celu zabezpieczenie pracownika w środki ochrony indywidualnej.

Zobacz pozostałe moduły systemu PSPG

Go to top
x