Zaopatrzeniowiec

Moduł Zaopatrzeniowiec to program systemu PSPG, którego założeniem jest ograniczenie roli osoby odpowiedzialnej za zakupy do wyboru produktu z punktu widzenia ceny, jakości lub producenta, czyli zoptymalizowanie zakupów.

Zaopatrzeniowiec podzielony został na dwie główne sekcje:

  • Pracownicy – środki ochrony osobistej oraz
  • Zamówienia.

Zobacz prezentację modułu Zaopatrzeniowiec:

01 Sekcja Pracownicy – środki ochrony osobistej

przeznaczony jest do wybierania konkretnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników ze względu na ich cenę, jakość oraz producenta. Wynika to z faktu, iż możliwość wyboru zostaje zawężona do produktów spełniających specyficzne dla danego stanowiska wymagania określone w modułach Inspektor (produkty muszą spełniać wybrane przez specjalistę BHP normy dodatkowo program wyświetli produkty norm wyższego rzędu) oraz wymagania określone w programie Kolekcjoner (np. ograniczenie wyboru produktów ze względu na płeć użytkownika czy dostępne rozmiary).

W module tym osoba zajmująca się zakupami w firmie ma możliwość wyboru produktu spełniającego wszystkie określone wcześniej wymagania jak również produktu zastępczego w przypadku braku produktu podstawowego. Program dostarcza zamawiającemu szereg informacji o produktach: ich opis, deklarację zgodności, kartę techniczną, ocenę jakości, dostawców, okres gwarancji, czas używalności oraz żywotności po cenę i szacunkowy koszt wyboru danego produktu.

02 Sekcja Zamówienia

Po wyborze odpowiednich produktów użytkownik otrzymuje informacje zarówno o produkcie jak i o czasie pracy pracownika. Wyświetlone zostają informacje o liczbie przepracowanych przez pracownika godzin jak również informacje dotyczące zamówienia, takie jak: tygodnie, w których realizowane będą zamówienia, tygodnie, w których zamówienie zostanie dostarczone czy informacja o końcu okresu gwarancyjnego wybranego ochronnika.

Po wyborze produktów użytkownik wysyła inspektorowi BHP do zatwierdzenia wybrane produkty oraz ma wgląd do podstawowych informacji o produkcie i zamówieniu: dane o rozmiarze, status o wysłaniu do zatwierdzenia bądź zatwierdzeniu, oczekujące na wysłanie do inspektora oraz status złożenia zamówienia. Informacje te zobrazowane są przez ikony znajdujące się przy zdjęciu produktu.

Program Zaopatrzeniowiec ma za zadanie ubrać pracownika w ochronniki według obowiązujących norm, biorąc pod uwagę parametry ekonomiczne – w tym czasookres użytkowania.

Zobacz pozostałe moduły systemu PSPG

Go to top
x