Dostawca

moduł Dostawca – program systemu PSPG, którego założeniem jest bezpośrednie połączenie pomiędzy dostawcami, a odbiorcami. Środków Ochrony Indywidualnej i wyposażenia dodatkowego.

Dostawca podzielony został na 4 główne sekcje:

  • Sprzedaż,
  • Deklaracje zgodności,
  • Wymiary
  • oraz sekcję Inne.

Zobacz prezentację modułu Dostawca:

Moduł Zamówienia daje możliwość akceptowania bądź odrzucania złożonych zamówień, wystawiania faktur. Z tego miejsca zamówienie wysyłane jest do realizacji. W module faktury natomiast mamy wgląd do wystawionych faktur oraz mamy możliwość modyfikacji niektórych z ich parametrów.

01 Sekcja Sprzedaż

posiada szeroko rozbudowaną mapę, dzięki której możemy m.in. obliczyć trasę przejazdu pomiędzy odbiorcami. Moduł ten udostępnia nam parametry przejazdu począwszy od szczegółów trasy po czas i koszty przejechanych kilometrów.

Kolejnym szeroko rozbudowanym modułem są Cenniki, w którym możemy przeglądać i modyfikować ceny towarów w każdym z 10 regionów Polski oddzielnie, ustanawiać promocje na produkty czy zmieniać czasy realizacji zamówień. W module tym produkty posegregowane są według kategorii oraz w przypadku produktów BHP również według norm.

02 Sekcja Deklaracje zgodności

Kolejna sekcja programu Dostawca pozwala nam wprowadzać do systemu karty techniczne produktów oraz certyfikaty zgodności.

03 Sekcja Wymiary

pozwala definiować zestawy wymiarów, które będą dopasowywane do produktów znajdujących się w bazie. Moduł ten pozwala określić dostawcy, co tak naprawdę oznaczają rozmiary jego produktów, np. jak długa stopa zmieści się w bucie o rozmiarze 40.

Program Dostawca to szeroko rozbudowane narzędzie przeznaczone dla dostawców Środków ochrony indywidualnej oraz innego wyposażenia w celu ujednolicenia procesu zamówień i dostaw.

Zobacz pozostałe moduły systemu PSPG

Go to top
x